มกราคม 27, 2566

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากประเทศเยอรมนีแก่นักเรียนช่างฝึกหัด และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่เจ้าหน้าที่ และศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง Featured

By พฤศจิกายน 12, 2565 217

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการนักเรียนช่างฝึกหัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพเมอร์เซเดส-เบนซ์ตามมาตรฐานการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิคส์ยานยนต์เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีและเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยมีประธานในพิธีคือ มร. โรลันด์  โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยมร. ฮันส์ อูลริช ซึดเบค อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้ผ่านการทดสอบจากสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี หรือ Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน หรือ Certificate ระดับ บี (Level B) ในปีพ.ศ. 2561 และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองถึงระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ หรือ Certificate ระดับ เอ (Level A) ในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งทั้งสองระดับเป็นหลักสูตร 2 ปีของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติที่ควบคุมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม “Mercedes-Benz Training Center” ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และศูนย์บริการของผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

โดยในปีนี้มีนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 31 จำนวน 75 คนและ รุ่นที่ 32 จำนวน 44 คน จากผู้จำหน่าย 21 แห่ง  ได้รับประกาศนียบัตร Certificate Level A มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน และ ประกาศนียบัตร Certificate Level B มีจำนวนทั้งสิ้น 99 คน โดยทั้งนักเรียนช่างฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปรับใช้เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์

เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง คือ บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด,บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด,บริษัท เภตรา อยุธยา จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด,บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด, บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด,บริษัท ทีเอสที เมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด(สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด(สาขา ราชดำเนิน), บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด และบริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

ภายในงาน ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ของทางผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ อันได้แก่ประกาศนียบัตรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายที่ผ่านการรับรอง (Certified Salespeople) จำนวน 52 คน เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการบริการที่ผ่านการรับรอง (Certified Service Advisor) จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่ช่างวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรอง (Certified Diagnosis Technician) จำนวน 4 คน จากผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ 18 แห่งดังต่อไปนี้ - บริษัท เบนซ์ เภตรา จำกัด, บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด,บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด, บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด  (สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน), บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด,บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด และบริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองระหว่างปี 2564- 2565 (Certified Body & Paint Service Center)

จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ ภูเก็ต จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท ทีเอสทีเมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้ที่เว็บไซต์ www.mercedes-benz.co.th         

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันเสาร์, 12 พฤศจิกายน 2565 09:10
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing

Trending Now11

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์

Post Gallery

The New MU-X รุ่นพิเศษ! “PHANTOM COLLECTION” ทางเลือกใหม่ที่แตกต่าง!

โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน  พร้อมตั้งเป้าประมาณการขายโตโยต้าที่ 310,000 คัน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมลงนามพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนอุตสาหกรรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

‘ซูซูกิ’ ประกาศรางวัล Best Dealer Award 2022 จัดประชุมเสริมความแข็งแกร่งผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ชูนโยบายประกาศเป้าหมาย 27,000 คัน พร้อมด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

อวดโฉม! Porsche 550 Spyder เจ้าของแชมป์รายการ Carrera Panamericana พร้อมนาฬิกา TAG Heuer รุ่นวินเทจ!

ฟอร์ด ร่วมจุดประกายอาชีพในฝันให้เยาวชนกลุ่มเปราะบาง

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย สานต่อแคมเปญ Live Life Better จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางธรรมชาติ ณ จังหวัดนครนายก

งานดีไซน์สไตล์แรลลี่จากยุค 1970 Wraps ตกแต่งตัวถังปอร์เช่ 911 Dakar ด้วยดีไซน์ย้อนยุค!

เรนาสโซ มอเตอร์ เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ครั้งแรกในประเทศไทย กับ Lamborghini Bangkok Family Day มิชชั่นส่งมอบความสุขพร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษจากซูเปอร์สปอร์ตคาร์ลัมโบร์กินีให้เด็ก ๆ ได้สัมผัส