ตุลาคม 18, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ช่วงสงกรานต์ Featured

   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการใช้ความเร็ว และขับขี่อย่างมีวินัย เพื่อให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ โดยในปีที่ผ่านมาได้เน้นการรณรงค์ผ่าน “เรียก แท๊กซี่เวลาเมา ลด ความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนด งด ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และ คาด เข็มขัดนิรภัยเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยบนท้องถนน

   ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรกมาจากการขับรถตัดหน้า การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการขับรถกระชั้นชิด  โดยปีนี้โตโยต้าเน้นการรณรงค์ด้าน “การลดความเร็วในการขับขี่” เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านข้อความในการสื่อสาร คือ “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” พร้อมทั้งได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “ตราบาปแห่งการสูญเสีย” เพื่อเป็นการสะท้อนให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขับรถด้วยความเร็ว ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้ขับขี่เท่านั้น แต่ยังสร้างความสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยภาพยนตร์ฯ นี้ต้องการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่

   

   นอกจากนี้เพื่อให้คนไทยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเหตุอุบัติเหตุสูง โตโยต้าจึงร่วมมือกับภาครัฐโดยกรมขนส่งทางบกให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 24 รายการ รวมมูลค่า 250 บาท ฟรี ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และสร้างความมั่นใจก่อนเดินทาง ซึ่งมีส่วนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้

   โตโยต้าขอเชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลดความเร็วในการขับขี่ ด้วยการร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” โดยสามารถขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทุกสาขา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือร่วมใจกันสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยทุกคน

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 21:30
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing