ตุลาคม 30, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

ฟอร์ดปลุกพลังจิตอาสา จัดกิจกรรม ‘Water Go Green’ ปีที่ 5 ทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ Featured

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘Water Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชวนอาสาสมัครในอำเภอแกลง ร่วมจัดทำถังเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และแปลงปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะลอย ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมแสดงพลังจิตอาสากันอย่างพร้อมเพรียง

โครงการ Water Go Green ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด ที่มีการจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน หรือ PDA ทำงานร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตยที่เหล่าอาสาสมัครร่วมกันจัดทำจะเอื้อประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนกว่า 180 คน ในการลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำและทำให้การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์จะใช้จุนเจือการบริโภคในโรงเรียนและเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน และใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดไปยังสถานศึกษาอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดระยองได้

“ฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราริเริ่มโครงการ Water Go Green ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน แสดงถึงเจตนารมณ์หลักของฟอร์ดในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าว

กิจกรรมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month ของอาสามัครฟอร์ด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปแล้วกว่า 1.4 ล้านชั่วโมงใน 50 ประเทศทั่วโลก

Rate this item
(4 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 12:59
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing