มิถุนายน 05, 2563

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

Csr : จีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมขจัดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน ปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นปีที่ 5 Featured

By มิถุนายน 08, 2562 244

[CsrSociety] กลุ่มบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ในประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “ลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน (Fighting Air Pollution)” โดยมีพนักงานอาสาสมัครและครอบครัวกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเกิดขึ้นจากเป้าหมายและค่านิยมของจีเอ็ม ที่ต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนที่อาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก พร้อมกับความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และกลายเป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติประจำปีของจีเอ็ม ประเทศไทย ที่พนักงานจะอาสามาร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกต้นไม้ แต่ยังปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยความหวังว่าต้นไม้ที่มีคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกของเรา ตลอดจนช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป”

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเริ่มต้นด้วยกิจกรรม walk rally ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว  เดินผ่านสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงปากน้ำประแสร์ อาทิ สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ และชุมชนโดยรอบซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง

หลังเสร็จสิ้นการเดินการกุศล พนักงานอาสาสมัครและครอบครัวได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นโกงกางและรับฟังปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนเริ่มลงมือปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้นบริเวณปากน้ำประแสร์

ป่าชายเลนถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

จีเอ็ม ประเทศไทยยังเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สะท้อน ถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของจีเอ็มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐาน เอ็นเนอร์จี้ สตาร์ (ENERGY STAR) จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และได้รับรองสถานะ การเป็นศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ  ต่อกระบวนการรีไซเคิลหรือการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on วันเสาร์, 08 มิถุนายน 2562 19:28
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing