ตุลาคม 14, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

Csr : ฮอนด้า จัดวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair” ระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Featured

[CsrSociety] บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดวิ่งการกุศล Honda RUN We Share Wheelchair” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานและฐานการผลิตแห่งแรกของฮอนด้า โดยเชิญชวนพนักงาน ผู้จำหน่าย สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ร่วมวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้อเตียง รถเข็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย มอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคแล้ว ฮอนด้ายังได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานและฐานการผลิตแห่งแรกของฮอนด้า ฮอนด้าได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

รวมไปถึงการบริจาคสื่อการเรียนที่จำเป็นให้กับน้องๆ เยาวชน ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคู้คด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งฮอนด้าได้ร่วมกับ สสนก. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการติดตั้งระบบโทรมาตรและห้องปฏิบัติการ (War Room) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับกิจกรรม ‘Honda RUN We Share Wheelchair’ งานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของฮอนด้า ในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระการดูแลที่มากขึ้น จากกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปจัดซื้อเตียง รถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ สำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการแสดงออกถึงพลังและความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วน ทำให้ผู้มาร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,800 คน และมียอดบริจาครวมถึง 1,000,000 บาท

นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและ   ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางฮอนด้าได้จัดกิจกรรม Honda RUN We Share Wheelchair’ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลของเรา มีภาระกิจหลักในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักและอาการซับซ้อนที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,300 รายต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 530 รายต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้รถเข็น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10-15 ของจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลมีรถเข็นไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในส่วนของเตียงผู้ป่วยซึ่งมีจำนวน 527 เตียง   โดยเรามีแผนขยายเตียงเป็น 600 เตียง ในปี 2562 นี้ ผมขอขอบคุณฮอนด้าและนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงพลังเพื่อระดมทุนในกิจกรรมนี้ ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและร่วมสร้างกุศลไปพร้อมกัน”

สำหรับHonda RUN We Share Wheelchair กิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยแบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัว จุดสิ้นสุด และพื้นที่เวทีกิจกรรมอยู่ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ที่ฮอนด้ามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 05 เมษายน 2562 01:56
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing