กรกฎาคม 23, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

Csr : บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สนับสนุนนักศึกษาอาชีวะไทยก้าวไกลระดับสากล มอบทุนการศึกษาในโครงการ BMW Service Apprentice Program ต่อเนื่องปีที่ 7 Featured

[CsrSociety] บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก ปูรากฐานการศึกษาและทักษะด้านยานยนต์แก่นักศึกษาอาชีวะในระบบทวิภาคีภายใต้ ในโครงการ BMW Service Apprentice Program ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบทุนการศึกษาจำนวน 35 ทุน แก่นักศึกษาอาชีวะรุ่นที่ 6 และ 7 ในโครงการ BMW Service Apprentice Program จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มุ่งสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปีพ.ศ. 2555 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้ดำเนินงานในโครงการ BMW Service Apprentice Program ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามาตรฐานของอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program - GTDEE) ให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ากับมาตรฐานอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีในระดับ A-level อีกด้วย โครงการ BMW Service Apprentice Program มีนักศึกษาในโครงการรวมทั้งหมด 8 รุ่น โดยมีนักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานอยู่กับผู้จำหน่ายแล้วรวม 167 คน

นอกจากการส่งเสริมความเชี่ยวชาญและทักษะงานด้านยานยนต์ เพื่อสนับสนุนและผลิตบุคลากรฝ่ายช่างที่มีศักยภาพในเครือข่ายผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยูแล้ว โครงการ BMW Service Apprentice Program ยังได้ขยายการศึกษาและฝึกอบรมให้ครอบคลุมทักษะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ในขณะที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ก็ได้มอบการสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเช่นกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปูรากฐานความรู้สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาอาชีวะในโครงการ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อผนวกกับทักษะจากการปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้เชิงขั้นตอนแบบรอบด้าน เป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งให้นักศึกษาอาชีวะไทยสามารถก้าวไกลเทียบเท่ามาตรฐานสากล  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 05 เมษายน 2562 10:51
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing